Мени

За многу бизниси следењето на температурата и влагата низ животниот век на производот или низ разните фази на производство и испорака се неопходни. Со користење на нашиот систем, овие бизниси ќе можат да им понудат на клиентите поквалитетна роба без да зголемат трошоци.

Категории на употреба:

· Безбедност на храна


· Здравство


· Фармација


· Индустрија


· Научно истражувачка дејност